Innovatieve visie, strategie & businessmodel

Op weg naar een innovatieve en succesvolle strategie!

Ambitieuze ondernemers kiezen een nieuwe koers: De strategie van veel ondernemers is aan vernieuwing toe.

Je gaat steeds minder verdienen aan je gewone business. Deze producten worden voor je klanten steeds minder waard en zijn in de perceptie van klanten allemaal hetzelfde. Je wilt meer winst maken, echter de markt krimpt en de verwachting is dat de markt blijft krimpen. De veranderingen in de markt zijn ingrijpend en voltrekken zich in een rap tempo. Ondernemers onderscheiden zich niet of nauwelijks van elkaar. De waan van de dag overheerst, hierdoor speel je niet snel genoeg in op de veranderende omstandigheden.
Als ondernemer gun je je niet de tijd om je met de lange termijn doelstellingen bezig te houden, waardoor een inspirerende visie ontbreekt. Het huidige business model van je businessmodel staat onder druk. Als ondernemer probeer je nog alles voor iedereen te betekenen. Dat leidt tot middelmatigheid.

Nieuwe strategie en business model
Doorgaan op dezelfde manier betekent minder winst maken en inkrimping van uw personeelsbestand. Dit is geen optie meer. Nu is het tijd om na te denken over je business model  en dit te vernieuwen! We gaan hiermee concreet aan de slag in dit uitdagende programma ‘Op weg naar een innovatieve en succesvolle strategie!’

Strategie, businessmodel en innovatie

Doel programma

Door inzicht te verkrijgen in:

  • Huidige ambities en koers van de organisatie…
  • (Ontwikkeling van) externe context van de organisatie
  • Interne omstandigheden van de organisatie
  • ‘Fit’ van huidige ambities en koers met interne en externe context
  • Strategische opties op basis van analyse

Komen tot:

  • Stevig gefundeerde en breed gedragen (nieuwe) strategische koers
  • Concreet businessplan op hoofdlijnen om invulling te geven aan ambities
  • Optimale aansluiting van plannen en doelstellingen bij aanbod (HPO-) programma

Innovatieve visie, strategie en businessmodel
€ 475,-  excl. btw
Neem contact op voor meer informatie en bestellen.