Inspirerend leiderschap en management

Inspirerend leiderschap

Dé succesfactor bij het realiseren van ambities

Door de regie voor het gedrag van je mensen te (onder)nemen bereik je als leider eerder je doelen. Inspirerend leiderschap betekent zelf hét voorbeeld zijn en het vermogen hebben om te inspireren om te excelleren.

Veel leidinggevenden hebben moeite hun mensen in beweging te krijgen om de zakelijke ambities te realiseren. Er is te weinig slagkracht, passie voor het werk lijkt te ontbreken en de samenwerking kost te veel energie. Resultaten blijven uit.

De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Leiders die de mens centraal stellen voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te inspireren.

Prestatieonderzoek laat zien dat 80% van het succes van teams en organisaties wordt bepaald door ‘zachte’ factoren. Gedrag speelt een beslissende rol. Wat we voelen aan de binnenkant (en vaak niet zien) bepaalt wel het uiteindelijke gedrag. Echter weinig leidinggevenden maken concreet de vertaalslag van ambities naar hun aansturing op gedrag.

Inspirerend leiderschap is noodzakelijk want uit onderzoek blijkt:

 •  40% doet werk wat zijn hart niet raakt
 •  58% ervaart teveel werkdruk
 •  64% droomt van ander werk
 •  70% zit niet op de juiste werkplek
 •  80% weet geen sterke kanten van eigen talent op te noemen

In de top drie van factoren voor succes en geluk op het werk staat een inspirerende leidinggevende. Gedrag van jou als leider en het regisseren van gedrag voor jouw medewerkers is dé succesfactor om de slagkracht van jouw organisatie te vergroten.

Vanuit de gedragswetenschap wordt in dit programma de praktische vertaalslag gemaakt naar het leidinggeven in het bedrijfsleven en worden je concrete (gedrags)technieken aangereikt hoe je veel meer kunt halen uit de potentie van uw medewerkers. Het actief deelnemen aan dit programma levert je minimaal 5 succesfacoren op die je direct vanaf morgen kunt toepassen voor meer rendement naar succes!

Een analyse vooraf aan deze route geeft aan leidinggevenden meetbaar inzicht in de kracht, passie én geluksniveau van de medewerkers. Deze inzichten vormen de basis van groei in ‘inspirerend leiderschap’ en performance verbetering van teams en organisaties. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat de organisatie concreet op succes kan gaan sturen.

Inhoud

 • – Waarom worden bedrijfsdoelstellingen regelmatig niet behaald?
 • – Hoe gelukkig zijn mensen in organisaties?
 • – Welk gedrag leidt tot meer rendement?
 • – Start met inspiratie en behaal zo succes in leidinggeven
 • – Jouw gedrag bepaalt het verschil
 • – Sturen vanuit kracht en passie van medewerkers
 • – Inspirerende voorbeelden van rendement van sturen op gedrag
 • – Winnend samenwerken door inspireren voor succes

Team Poweranalyse

 

Inspirerend leiderschap en management
€ 475,- excl. btw
Neem contact op voor meer informatie en bestellen.